Udziałowcy

udzialowcy1

Grupa Kapitałowa, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, właściciel międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® pod marką InPost oraz kluczowego prywatnego operatora w Polsce. Podstawą działalności Grupy Integer.pl S.A. jest rozwój na 3-ch kluczowych płaszczyznach biznesowych: (1) rozwój międzynarodowej sieci Paczkomatów® InPost, (2) rozwój największego prywatnego operatora pocztowego w Polsce InPost, (3) rozwój niezależnego operatora finansowo – ubezpieczeniowego InPost Finance. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2014 roku Grupy Integer.pl S.A. wyniosły 604,07 mln PLN przy jednoczesnym wskaźniku EBITDA na poziomie 34,83 mln PLN.

udzialowcy2

Grupa Kapitałowa, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect), działająca w obszarze inwestycji kapitałowych w segmencie nowych technologii. Ideą Midven jest funkcjonowanie spółki w 2-ch dynamicznie rozwijających się segmentach działalności: (1) bezpośrednie i pośrednio dokonywane inwestycje oraz przejęcia spółek z obszaru nowych technologii oraz (2) inkubowanie przedsięwzięć technologicznych w segmencie B2B typu SaaS z możliwością globalnej ich skalowalności na rynkach zagranicznych. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Midven S.A. wyniósł w 2014 roku 2,2 mln PLN.